Previous workTime to smile
Next workTwo o'clock a.m.